Donacije dohodnine

Spoštovani starši in podporniki vaterpola v Mariboru!

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini_ZDoh-2 (Uradni list PS, št. 117/06) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov, kamor sodi tudi delovanje športnih društev. Akademskemu Vaterpolo Klubu Branik Maribor  je država podelila status društva, ki na področju športa deluje v javnem interesu. To pomeni, da lahko vsak davčni zavezanec brez lastnega finančnega bremena namesto državnemu proračunu del odmerjene dohodnine (do 0,5%) nameni Akademskemu vaterpolo klubu.

Za nadaljevanji razvoj vaterpola v Mariboru so prihodki iz naslova donacije dohodnine izjemno pomembni. V kolikor se še niste odločili na ta način prispevati k zagotavljanju boljših pogojev dela v Akademskem vaterpolo klubu Brnik Maribor in bi to želeli Vas naprošamo, da izpolnite obrazec Zahteva_za_namenitev_dela_dohodnine_za_donacije ter ga posredujete svojemu pristojnemu davčnemu uradu, oddate preko sistema edavki (https://edavki.durs.si/) ali ga preprosto oddate trenerju na bazenu.  Morda k doniranju sredstev uspete pritegniti tudi vaše prijatelje, sorodnike ali tiste, ki podpirajo vsakodnevni trud, delo in vztrajnost otrok.

Akademski vaterpolo klub Branik Maribor si in si bo tudi v prihodnjih obdobjih prizadeval,  da bodo pogoji za delo z vaterpolisti vseh generacij na čim višjem nivoju. Prav tako želimo razširiti zanimanje mladih za tovrstno obliko športa.  Akademski vaterpolo klub Branik Maribor bo vsa finančna sredstva, zbrana kot donacija iz naslova dohodnine namensko porabil  izključno za izboljšanje kvalitete strokovnega dela in razvoja vadečih vaterpolistov. O namenski porabi pridobljenih sredstev  vas bomo tudi seznanili.

V  naprej se Vam zahvaljujemo za sodelovanje in pomoč.

Športni pozdrav!

AVK Branik Maribor

Obrazec: Zahteva_za_namenitev_dela_dohodnine_za_donacije.pdf

Glejte tudi pojasnilo FURS :  Zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije ni treba vlagati vsako leto (13.12.2018)